Czerwiec 2021

Starożytna świątynia hetycka okazała się modelem wszechświata

Archeolodzy ponownie zbadali starożytne sanktuarium hetyckie Yazilikaya, zbudowane 3200 lat temu, na terenie współczesnej Turcji. Wiele wskazuje na to, iż uwieczniono na nim gigantyczną mapę wszechświata i jeden z najwcześniejszych kalendarzy w historii ludzkości. Odkrycia podsumowano w artykule opublikowanym w Journal of Skyscape Archeology.

 

Według archeologów, to starożytne sanktuarium, może być zarówno gigantyczną mapą kosmosu, jak i kalendarzem. Yazilikaya to jeden z najważniejszych zabytków Imperium Hetyckiego. W okolicach 1230 roku p.n.e roku, przy wykorzystaniu naturalnych formacji skalnych, jego przedstawiciele stworzyli dwie olbrzymie sale, natomiast na ich ścianach, wyrzeźbiono płaskorzeźby bóstw. Szwajcarscy uczeni Eberhard Sanger i Rita Gochi uważają, że jedna z nich, była wykorzystywana do ceremonii noworocznych, a druga służyła za mauzoleum króla hetyckiego.

Archeolodzy sugerują również, że niektóre wizerunki bogów służyły Hetytom za kalendarz. Możliwe, że świątynia Yazilikaya odzwierciedla idee starożytnych Hetytów dotyczące stworzenia wszechświata i mapy kosmosu. Hetyci byli przekonani, że cały świat powstał z chaosu i został podzielony na trzy poziomy: podziemny, ziemski i niebiański. W dużym stopniu odpowiada to wizji świata znanej nam z Księgi Rodzaju. 

Badania wykazały, że jedna z grup bóstw w Yazilikai przedstawia gwiazdy, które nigdy nie znikają za horyzontem, podczas gdy pozostałe obrazy, są najprawdopodobniej związane z ziemią i podziemnym światem. Ważnym aspektem kosmologii hetyckiej było okresowe odnawianie się życia. Kalendarz stworzony przez starożytnych odzwierciedla ich cykliczne spojrzenie na naturę, na przykład zmianę dnia i pór roku.