Listopad 2021

Archeolodzy odkryli starożytne miasto, o którym pisał Homer

Archeolodzy odkryli pozostałości sanktuarium hellenistycznego z inskrypcją związaną z miastem w Iliadzie Homera. Pisze o tym magazynie Heritage Daily. Według greckiego Ministerstwa Kultury wykopaliska prowadzono w pobliżu portu Agiokampos. 

 

Zespół naukowców odnalazł budynki z okresu hellenistycznego, zbudowane z alabastru i lokalnych źródeł kamienia. Znaleziska datowane są na przełom III-II wieku p.n.e. Miejsce to znajduje się u podnóża góry Mavrovouni, rozciągającej się na skaliste wybrzeża Morza Egejskiego Północnego. Zespół znalazł wiele elementów architektonicznych, w tym belkowanie - poziomy sufit nad kolumnadą, pięć kapiteli doryckich, podstawę posągu, fragmenty kolumn, marmurową nogę ławki i dwie marmurowe głowy przedstawiające dzieci.

 

 Inne znaleziska to żelazne gwoździe, groty strzał, brązowe pierścienie, brązowe monety tesalijskie i macedońskie, a także gliniane lampy, naczynia do picia i fragmenty amfor. Naukowcy odkryli również kafelki z nazwiskami właścicieli sklepów ceramicznych, z których najbardziej godnym uwagi jest kafelek z napisem, który może kojarzyć się z Meliboea, miastem i polis z okresu starożytności.


Źródło: Hellenic Republic Ministry of Culture and Sports

Archeolodzy uważają zatem, że znaleźli starożytne miasto Meliboea – wspomniał o nim Homer w Drugiej Pieśni Iliady, tzw. liście statków. W tym fragmencie poeta wymienia wszystkie greckie miasta, które brały udział w kampanii przeciwko Troi za króla Agamemnona. Miasto jest również wspominane przez innych starożytnych pisarzy greckich w późniejszych pracach, ale obecnie brakuje danych dotyczących jego dokładnej lokalizacji.