Pierwszy raz w historii odkryto cmentarz tajemniczego ludu Filistynów.

Kategorie: 

public domain

Odkryto ogromny, liczący 3000 lat filistyński cmentarz położony poza murami starożytnego Aszkelonu, który pomiędzy XII a VII wiekiem p.n.e. był głównym miastem Filistynów. Cmentarz jest pierwszą w swoim rodzaju nekropolią odkrytą w przeciągu stuletnich badań archeologicznych prowadzonych w pięciu głównych filistyńskich miastach.

 

Bogate znalezisko 160 grobów, na południowym wybrzeżu Izraela, datowane jest na XI- VIII wiek p.n.e. i w końcu rzuci trochę światła na pochodzenie etniczne tajemniczego ludu wzmiankowanego wiele razy w Starym Testamencie jako zaciekłych wrogów Izraelitów.

"Znaleźliśmy już mnóstwo ceramiki, ale nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z Filistynami „twarzą w twarz”" – powiedział jeden z podekscytowanych archeologów.

Na aszkelońskim cmentarzu, w grobie pozostawiano juglet, mały pojemnik na płyny, który prawdopodobnie niegdyś zawierał perfumy i w czasie pogrzebu był umieszczany w okolicach nosa zmarłego.

Od 1985 r. aszkelońska ekspedycja była prowadzona przez Lawrence'a Sagera, emerytowanego profesora Harvardu i Assaf Yasur-Landau z Uniwersytetu w Hajfie.

„Poszukiwania filistyńskich pochówków stały się tak beznadziejne, że archeolodzy... zaczęli żartować, że zmarli Filistyni byli chowani w morzu, tak jak Wikingowie” – wyjaśnia Yasur-Landau.

Do tej pory naukowcy tylko spekulowali skąd mogli pochodzić Filistyni. Na podstawie kilku zachowanych słów, lingwiści wysunęli teorię, że Filistyni byli pochodzenia indoeuropejskiego i zalicza się ich do tak zwanych Ludzi Morza, które dokonały inwazji z rejonu Morza Egejskiego. Filistyni pokonani przez Ramzesa III w 1190 r.p.n.e. osiedli na terenie Kanaanu.

Zresztą samo słowo Filistyn po hebrajsku "plisztim" oznacza obcy, wędrowiec. Na egejskie pochodzenie Filistynów wskazuje także najstarsza odnaleziona ceramika filistyńska.  Wśród naukowców spotyka się także pogląd, że Filistyni mogli pochodzić z Anatolii lub Ilirii.

Także nieliczne słowa filistyńskie zachowane na ceramice, wykazują podobieństwa do pisma cypro-minojskiego i w mniejszym stopniu do pisma linearnego A. Na przykład w 2005 roku w Tell es-Safi, identyfikowanym z filistyńskim Gat, odnaleziono ułomek ceramiki z imieniem Goliat. Z biegiem czasu język filistyński został zastąpiony przez języki  kananejskie i aramejski a następnie przez język grecki.

Powszechnie przyjmuje się, że Filistyni przejęli religię zamieszkujących w pobliżu Kananejczyków. Nie są znane filistyńskie bóstwa o nazwach niesemickich. Jednym z głównych bogów czczonych przez Filistynów był Dagon czczono również Isztar. Biblia mówi o istnieniu wśród Filistynów zorganizowanej warstwy kapłańskiej, a także wróżbitów.


Do czasów Dawida Filistyni byli rządzeni kolegialnie przez "władców" (seranim). Później zostali oni zastąpieni przez królów poszczególnych miast pentapolis. Biblia mówi o wpływie społeczeństwa na życie polityczne, między innymi o zwoływaniu zgromadzeń władców przez lud.


Filistyni długo posiadali monopol na kucie żelaza co dawało im przewagę militarną na semickimi sąsiadami, których Filistyni eksploatowali. Według Biblii Filistyni, obok Fenicjan, handlowali żydowskimi niewolnikami sprzedając ich Grekom.

Zrzucanie zależności od Filistynów rozpoczęło się w czasach króla Dawida. Z początku Filistyni nie sprzeciwiali się objęciu przez niego władzy królewskiej w Judzie. Wciąż uważali oni Dawida, który przez pewien czas pozorował służbę dla Akisza, króla Gat, za swojego wasala. Na dodatek sprzyjało im rozbicie Izraela na dwa skonfliktowane państwa.

Jednak zdobycie pełni władzy zaniepokoiło Filistynów, którzy wyruszyli do walki z Dawidem. Ponieśli jednak klęskę w dwóch decydujących bitwach: pod Baal-Perasim i pod Gibeonem. Dawid ujarzmił Filistynów i zmusił ich do uległości, podbijając przy tym Gat i okoliczne miejscowości.

Od tej pory konflikt filistyńsko żydowski toczy się dla obu stron ze zmiennym szczęściem. Ziemie Filistynów podbijane były także przez armie egipskie i assyryjskie. Po upadku Assyrii Filistea stała się częścią państwa nowobabilońskiego a  następnie perskiego. W III w.p.n.e Filistyni ulegają hellenizacji i tracą swą odrębność etniczność.

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika Ella

Jest coraz bardziej możliwe,

Jest coraz bardziej możliwe, że Filistyni byli Słowianami. Otóż odczytano inskrypcję na filistyńskim dzbanie w piśmie cypro-minojskim. Język, który najbardziej pasował do odczytania napisu, jest językiem protosłowiańskim. Odczytania dokonali 2 archeologów : Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein.

Oto treść oświadczenia obu uczonych w jęz. angielskim : The origin and the nature of the Philistines is an enigma for the contemporary historical studies. They appear to have first settled the Aegean area and then, as a Sea People, around 1200 B.C. to have invaded and settled the south part of present Israel. The recent Harvard Leon Levy Expedition excavations in the area of the port of the ancient Philistine Ashkelon recovered 18 jar handles and one inscribed ostracon made from local clay. The ostracon, classified as RN 9794, hosts the inscription 4.5 that is particularly illuminating about the origin and nature of the Philistines. The analysis of all the possible 27 spellings of the inscription reveals one of them which, compared with the present surviving Slavic languages, appears to have the specific meaning of: People come in, we see, or in loose translation: Come and see. The inscription and the considerations developed in this article indicate that the Philistines of the ancient Ashkelon, or the Philistines in general, was a Proto-Slavic tribe or people which spoke a non-survived Proto-Slavic language, which settled in the south part of present Israel in the Iron Age, i.e. well before the VII century A.D. generally accepted period of the Slavs arrival in Eastern Europe. 

http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69428

  Krótkie streszczenie : Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein doszli do wniosku ze napis na filistyńskim dzbanie, która do tej pory nie mogła być odczytana na gruncie semickim daje się wyjaśnić na gruncie protosłowiańskim i ma ona brzmieć: [L] *IUDI PADI PA WEDIMI (ludzie pójdźcie/przyjdźcie i widzicie) Przedstawili oni artykuł z teza ze Filistyni mogli być ludem mówiacym w protosłowiańskim przybyłym z terenu Bałkanów.

 

0
0
Portret użytkownika Rafi prawda

Obalam tą teorie o tym że

Obalam tą teorie o tym że filisty ni mają coś wspolnego z Słowianami  bo  Ci Słowianie jako lud są wzmiankowani III -IV wiek n.e  , a ich siedzibe zaznacza sie dorzecze Dniepru czyli dzisiejsza Ukraine .Filistyni naromiast nigdzie nie wedrowali , bo zostali podbici przez Asyrie , Panstwo Nowo babilonskie ,az w koncu z helenizowani w III wieku p.n.e . 

0
0
Portret użytkownika poszukiwacz

Ludzie Morza, to nie

Ludzie Morza, to nie dokończona i propagandowa nazwa Ludzi Morza Północnego. Chodzi o Wieletii, Polonorum Imperia lub Lechina Empire opisanego w rzymskich i frankijskich z greckimi kronikach i nordyckich sagach. Turcy nazywali to Imperium Lechistanem. Chodzi o Wenedów podzielonych na wschodnich (Rosjan) i zachodnich (Polaków). Jeśli DNA wykaże haplo grupę R1H1 to będą to Wieletii nazywani Wandalami lub Weneduo czy Wendami. Polanie to Wandalowie. Jeśli wykaże R1H1a7 to będą nie wątpliwie w prostej lini dawni przodkowie Polaków. Widać walka chazarów z Wendami ciągnie się od starożytności.  

0
0
Portret użytkownika Ariowit

Nie zrobią badań DNA, bo

Nie zrobią badań DNA, bo jeszcze wyszłaby prawda. Na to, że Filistyni to Słowianie wskazują informacje o nich podane w artykule: 1) posiadali umiejętnośc wytwarzania broni, a wiadomo, że głownym produktem handlowym na tzw "szlaku bursztynowym" nie był bursztyn tylko broń, bo Słowianie sprzedawali ją Rzymianom, bo potrafuili ją produkować, 2) podana organizacja państwa: tylko u Słowian władca był wybierany na zgromadzeniach. Już te dwa argumenty wskazują jednoznacznie na Słowian. 

0
0

Skomentuj