Frankowie

piątek, Czerwiec 19, 2015 - 14:36

komentarzy:

(2)

Frankowie

Frankowie byli konfederacją plemion germańskich, pierwotnie zamieszkującą między Renem i Wezerą. Wiodącą rolę wśród tych plemion odgrywali Frankowie rypuarscy i Frankowie saliccy. Pochodzenie nazwy "...
Subscribe to Frankowie

Reklama