Mity na temat Homo neanderthalensis

Kategorie: 

Fotografia. Public domain

W powszechnej opinii publicznej Homo neanderthalensis czyli po prostu neandertalczyk, został zaszufladkowany jako prymitywna, dzika istota wydająca z siebie zwierzęce odgłosy i tylko pobieżnie przypominająca człowieka. Dzięki interdyscyplinarnym  badaniom materiału, dostarczonego przez archeologów w ostatnich latach. Okazuje się, że neandertalczycy byli tak samo inteligentni jak Homo sapiens i wykształcili swą własną unikalną kulturę materialną.

 

Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym mitom dotyczących Homo neanderthalensis, utrzymujących się w powszechnej świadomości.

 

 

1. Neandertalczycy używali prymitywnych narzędzi w porównaniu do Homo sapiens.

 

Przed dekadą przeważająca częsć archeologów uważała, że neandertalczycy opanowali tylko wyrób prostych narzędzi takich jak zaostrzone pięściaki, jednak najnowsze badania każą zrewidować ten pogląd. W zeszłym roku na stanowisku Abri du Maras we Francji odnaleziono narzędzia kamienne wykonane w zaawansowanej technice lewaluaskiej. Odnaleziono tam też slady skręcania włókna co wskazuje na produkcję sznurków co razem z sześcioma obrobionymi odłupkami sugeruje na znajomość jakiegos rodzaju broni miotającej, zazwyczaj kojarzonej z wczesnym człowiekiem współczesnym. Odkryte we Francji przez holenderskich archeologów narzędzia wykonane z kosci żebrowej jelenia, których wiek  datowany jest na 50.000 lat sugerują, że neandertalczycy przekazali swoje know-how Homo sapiens. Odnalezione narzędzia bardzo przypominają te używane do dzis w tradycyjnym procesie wygładzania i uszlachetniania skóry, nadając skórze większe właściwości wodoodporne. Odnalezione narzędzia przypominają te ze stanowisk okupowanych przez Homo sapiens 10.000 lat później. Wydaje się, że Homo sapiens przybyli do Europy tylko z narzędziami o zaostrzonym końcu. Jednak krótko po wejściu w kontakt z neandertalczykami zaczęli wykonywać podobne narzędzia. Można więc uznać, że pierwsze dedykowane, specjalistyczne narzędzia kościane wykonali neandertalczycy a nie Homo sapiens.

 

2. Neandertalczycy komunikowali się przy pomocy pomruków i chrząknięć.  

Przez długi czas uważano, że neandertalczycy nie posiadali koniecznych do wykształcenia mowy zdolności poznawczych, a także cech anatomicznych. Jednak najnowsze badania ujawniły, że neandertalczycy posługiwali się językiem/językami. Dzięki najnowszej technologii rentgenowskiej pozwalającej na uzyskiwanie obrazów 3D. Przebadano liczącą sobie 60.000 lat kosć gnykową należącą do neandertalczyka, którego szczątki odnaleziono w jaskini  Kebara w Izraelu w roku 1989. Kosć gnykowa umiejscowiona jest centralnie w wyższej części szyi pod żuchwą i nad krtanią i jest podstawą dla mowy. Stwierdzono, że z anatomicznego punktu widzenia kosć gnykowa neandertalczyka jest identyczna z naszą. Sugeruje to, że ta kluczowa dla mowy częsć ludzkiego ciała, działała u neandertalczyków w taki sam sposób jak u nas.

 

3. Neandertalczycy nie grzebali swych zmarłych i nie opiekowali się chorymi. 

Do niedawna neandertalczycy uważani byli za nie wiele więcej niż prymitywnych jaskiniowców, którzy na pewno nie demonstrowali wyższych objawów kultury takich jak grzebanie zmarłych. To przekonanie zostało zakończone wraz z odkryciem wielu pochówków neandertalskich. We Francji w La Chappele-aux Saint odnaleziono swietnie zachowany grób neandertalczyka liczący sobie 50.000 lat. Ciało zostało ułożone w grobie w sposób bardzo staranny i ozdobione czerwoną ochrą a bliscy zmarłego dobrze zabezpieczyli grób przed zwierzętami. W grobie złożono obok ciała jajka ,mięso, narzędzia oraz kwiaty. Świadczy to o czci zmarłych i rytuałach pogrzebowych. Autopsja szkieletu pokazała, że osobnik dożył wieku starczego, i musiał być otoczony opieką bliskich gdyż zwyrodnienia i deformacje biodra i kręgosłupa  praktycznie uniemożliwiały mu samodzielne poruszanie się. Także inne groby neandertalskie ujawniły kosci z zagojonymi poważnymi złamaniami co wskazuje na to ,że pozostała częsć społeczności opiekowała się nimi aż do powrotu do zdrowia. Szczególnie pochówki dzieci są staranniejsze co wskazuje na duże przywiązanie i uczucie jakim darzono dzieci w społeczeństwie. Pokazuje to, że neandertalczycy okazywali uczucia i byli czuli na niedolę swych towarzyszy.

 

4. Neandertalczycy nie organizowali przestrzeni swych domostw.

 

Przyjęto uważać, że neandertalczycy nie znali konceptu zorganizowanego użycia przestrzeni, konceptu, który zawsze był atrybutem ludzi, a ich jaskinie były brudnymi norami. Jednak w zeszłym roku archeolodzy włoscy odkryli zawaloną jaskinię w okolicy Riparo Bombrini. W jaskini, która okazała się domem neandertalczyków stwierdzono, że mieszkańcy podzielili swój dom na strefy służące innym zajęciom, takie postępowanie zbliża ich jeszcze bardziej do ludzi. Najwyższy poziom jaskini przeznaczony był do oprawiania mięsa co sugeruje największa liczba zgromadzonych tam kosci zwierząt. Srodkowa częsć jakini w której odnaleziono najwięcej sladów  codziennej okupacji wydaje się być sypialnią. W celu uniknięcia bałaganu przedmioty codziennego użytku zgromadzone były raczej w tylnej części jaskini a wokół paleniska znajdującego się w centrum domostwa utrzymany był porządek. I wreszcie najniższy poziom jaskini, blisko wejścia przeznaczony był na warsztat, odnaleziono tam największą koncentrację narzędzi kościanych i kamiennych. Taka lokalizacja warsztatu wydaje się naturalna ze względu na najlepsze oświetlenie.

 

5. Neandertalczycy nie znali form ekspresji artystycznej.

            Powyżej. Flet Divje Babe oraz malowidła z jaskini El Castillo.

Często można przeczytać, że ekspresja artystyczna pojawia się po raz pierwszy w erze paleolitu około 30.000 lat temu. Wyklucza to z tego procesu neandertalczyków którzy w tym czasie już wyginęli. Jednak dowody archeologiczne pokazują, że kultura kwitła znacznie wczesniej, sięgając czasów kiedy neandertalczycy żyli w Europie. Najnowsze metody datowania pozwoliły określić wiek malowideł w jaskini El Castillo w Hiszpani na 48.000 lat co pozwala twierdzić, że częsć z tych malowideł wykonali neandertalczycy co czyni ich pierwszymi znanymi artystami. Neandertalczycy znali prawdopodobnie muzykę. Artefakt odnaleziony w 1995 roku w jaskini w Słowenii znany jako „flet Divje Babe” uważany jest za najstarszy instrument muzyczny. Wiek fletu wykonanego z kosci udowej niedzwiedzia jaskiniowego, datowany jest na 60.000 do 43.000 lat. Zaznaczyć jednak trzeba, że opinie są podzielone i ta część naukowców odrzucająca tezę jakoby „prymitywni” neandertalczycy byli wstanie wykonać instrument muzyczny i na nim grać. Widzi w artefakcie z precyzyjnie wywierconymi w równej odległości od siebie otworami tylko kosć nadgryzioną przez zwierzę. Jednak dzięki zmieniającej się percepcji neandertalczyków głosy tego typu zanikają.

                 Powyżej. Fragment fletu Divje Babe.

 

6. Neandertalczycy nie krzyżowali się z Homo sapiens.

 

Do nie dawna trwała w kręgach naukowych zacięta dyskusja czy dochodziło do krzyżowania dwóch gatunków ludzkich. Do niedawna trwała też dyskusja czy Homo sapiens w ogóle spotkał neandertalczyka! W ciągu ostatniej dekady odkrycia archeologiczne udowodniły, że przez kilka tysięcy lat oba gatunki ludzkie żyły obok siebie w Europie. Dzięki postępowi w badaniach genetycznych odpowiedz na  tą sporna kwestię jest, tak dochodziło do okazionalnych krzyżówek. Wyniki najnowszych badań zostały opublikowane przez magazyn Nature. DNA pobrane ze skamieliny  palca stopy neandertalskiej kobiety żyjącej 50.000 lat temu po raz pierwszy zostały odczytane z dokładnością i jakością jaką uzyskuje się w testach materiału pobranego od współczesnych dawców.

Warto tu przytoczyć kilka faktów mających potwierdzenie w najnowszych badaniach.

 

70% Europejczyków posiada gen neandertalski determinujący kolor skóry.

 

Choroby takie jak toczeń, cukrzyca typu 2, pierwotna marskość żółciowa wątroby czy choroba Lesniowskiego-Crohna zawdzięczamy genom odziedziczonym po neandertalczykach.

 

2,1% DNA wszystkich ludzi wywodzących się z Europy pochodzi od neandertalczyków.

 

Pierwotne ludzkie rasy takie jak Homo sapiens, neandertalczycy i człowiek z jaskini Denisova krzyżowały się.

 

6% genomu Aborygenów i rdzennej ludności Papui Nowe Gwinei należy do gatunku człowieka jaskini Denisova.

 

Chińczycy Han oraz lud Dai zamieszkujący południowe Chiny spokrewniony jest z neandertalczykami oraz denisowczykami.

 

Niektóre rdzenne ludy Brazylii jak np. Karitiana są nie tylko spokrewnione z neandertalczykami ale też wykazują relatywnie wysoką kontrybucję genową od denisowczyków.

 

Człowiek z jaskini Denisova dzieli do 8% genomu z „super archaicznym” nieznanym nauce gatunkiem człowieka.

 

 Tak więc cząstka naszych odległych wymarłych  kuzynów neandertalczyków żyje w nas po dzis dzień, i bez ich udziału nie byłoby współczesnego człowieka. Pomimo, że wywodzimy się z dwóch osobnych linii ewolucyjnych dzielimy zadziwiająco wiele cech wspólnych.

 

 

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Komentarze

Portret użytkownika zaba

przecierz to naród wybrany,

przecierz to naród wybrany, popatrzcie na te tutaj zdjęcia i zobaczcie zdjecie szewach weissa, autentycznyneandertal

0
0
Portret użytkownika marcin

kiedyś ziemia była planetą

kiedyś ziemia była planetą Homo - tak jak w poprzednich czasach planetą dinozaurów i innych stworzeńnatąpiło wielkie wymieranie rasy homo to co dziś zotało to resztki 

0
0

Skomentuj