Na Podkarpaciu odkryto pozostałości po starożytnej osadzie

Kategorie: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (Przemyśl)

Jeszcze w maju tego roku, podczas prac budowlanych przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 885 na podkarpaciu, odkryto neolityczne artefakty pozostawione tam przez prehistorycznych ludzi. Znalezisko zostało ocenione na wczesną epokę brązu, a nowo powstałe stanowisko zostało oznaczone nazwą Malhowice-23. 


Po odkryciu śladów po dawnej osadzie, wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prace przy drodze dojazdowej do przejścia granicznego z Ukrainą. Co ciekawe, odnalezione artefakty znajdowały się nieopodal istniejącego wcześniej stanowiska archeologicznego Malhowice-9, na którym to badano osadę z okresu rzymskiego.

Teraz po oddaniu fragmentu z dawnej drogi do badań wykopaliskowych, archeolodzy byli w stanie opisać znalezione tam artefakty. Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie konserwatora zabytków:

"Prace archeologiczne prowadzone były przez uprawnionego magistra archeologii, 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, na zlecenie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.  Odsłonięto i przebadano obszar koło 50 arów, pozostała część stanowiska znajduję się pod drogą asfaltową i w jej bliskim otoczeniu. Podczas badań zidentyfikowano 380 obiektów część z nich anulowano podczas eksploracji. Podczas badań natrafiono na osadę jak się wydaje z późnego okresu wpływów rzymskich (potrzebna konsultacja). Na tym terenie zarejestrowano dwie budowle słupowe (6 konstrukcyjnych dołów posłowych.) oraz 3 budynki mieszkalne (chaty) o wymiarach 3m x 4m, 3,5 m x 4, 4 m x 5 m."

Zgodnie z najnowszymi informacjami na ten temat, 27 sierpnia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków spłynęły kolejne dane na temat nowego stanowiska. W trakcie badań prowadzonych pod przebudowywaną drogą wojewódzką natrafiono na łącznie 130 obiekty archeologiczne. 

Wlicza się do tego:

  • 88 dołków posłupowych tworzących ślady konstrukcji naziemnych,
  • 29 jam gospodarczych,
  • 1 palenisko otwarte,
  • 2 piece garncarskie z jamami przypiecowymi do wypału ceramiki,
  • 1 pochówek oraz
  • 6 zagłębionych obiektów w typie półziemianki


Jak dotąd przebadano dopiero część nowego stanowiska. Wiele z obecnych tam odkryć można przypisać  istniejącemu wcześniej stanowisku archeologicznemu Malhowice-9. Dalsze badania w tym obszarze będą kontynuowane co oznacza, iż już wkrótce dowiemy się nieco więcej.

 

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)

Skomentuj