Przebadano kurhan "księżniczki" z kultury wielbarskiej

Kategorie: 

public domain

Ciekawego odkrycia dokonali archeolodzy z Instytutu Prehistorii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie badań w powiecie pilskim archeolodzy odkopali kurhan z pojedynczym pochówkiem kobiety, którą nazwali księżniczką. Zmarła pochowana w kurhanie należy do kultury archeologicznej zwanej wielbarską.

 

Kultura wielbarska tworzona była przez napływową ludność germańską, Gotów i Gepidów od I do V w.n.e. przy współudziale plemion słowiańskich osiadłych tam wcześniej. Ludność kultury wielbarskiej na przestrzeni wieków wędrowała stopniowo na południe wzdłuż  Wisły i Bugu zasiedlając tylko pustki respektują stan posiadania osiadłej ludności. Wędrówka zaprowadziła ich aż nad brzegi Morza Czarnego skąd zostali wyparci przez koczownicze ludy stepowe w czasie okresu wędrówek ludów.

Na podstawie ozdób, które złożono do grobu wraz ze zmarłą można określić wiek pochówku na drugą połowę II w.n.e. Szam szkielet zachował się relatywnie słabo lecz wiadomo, że zmarła została ułożona na plecach.

 

"Wszystko wskazuje na to, że była to bogata kobieta, być może przedstawicielka lokalnej arystokracji" - mówi PAP prof. Andrzej Michałowski z Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, który kieruje badaniami wykopaliskowymi.

 

Na rękach zmarłej znajdowały się bransoletki wykonane z metalu, odnaleziono też zapinki do spinania ubrań, kościane paciorki i klamrę do pasa. Archeolodzy określaja te znaleziska jako typowe dla kultury wielbarskiej.

 

Kurhan jest jednym z wielu w okolicy. Skupisko kurhanów odkryto w typowy juz chyba sposób a mianowicie przy pomocy zdjęć satelitarnych

 

"Do tej pory nie wiedzieliśmy o istnieniu tego stanowiska archeologicznego. Trwające właśnie wykopaliska miały potwierdzić, czy widoczne na fotografiach kopce zostały faktycznie wykonane przez człowieka"

 

 Powyżej kolorem czerwonym zaznoczona jest kultura wielbarska, kolorem brązowym kultura czerniachowska (kontynuatorka kultury wielbarskiej)

 

powiedział Romuald Bartkowiak z pilskiego wydziału Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Teraz konserwator zabytków obejmie kurhany ochroną i wpisze je na listę zabytków.

 

Przebadany kurhan jest najmniejszym z siedmiu w skupisku, jego wymiary to 1.5m wysokości i 12m średnicy, został wykonany w całości z  ziemi.

 

 "Wygląda, że nie jest to w pełni typowe cmentarzysko należące do tej społeczności, gdyż w innych miejscach kurhanom zawsze towarzyszą groby płaskie, których w naszym przypadku do tej pory nie udało się namierzyć, ale mam nadzieję – wszystko jeszcze przed nami, stanowisko skrywa jeszcze wiele niezwykłych tajemnic" - powiedział prof. Michałowski.

 

Archeolodzy nie są jeszcze pewni kim była pochowana w kurhanie kobieta, i kto jest pochowany w sąsiednich kurhanach. Teorii jest kilka.

 

Profesor Michałowski przypuszcza, że kobieta była żoną mężczyzny pochowanego obok lub w sąsiednich kurhanach są pochowani wojownicy mający strzec swej księżniczki w zaświatach.

 

Na skraju kurhanu odnaleziono wywróconą kamienną stelę, czyli kamienny pomnik nagrobny. Stela jest dość duża, waży ponad 500kg i ma wysokość ok 1m. O tym czy zmarła należała do grupy przybyłej ze Skandynawii, czy też przynależała do grupy miejscowej ludności zamieszkującej pośród przybyszów,  rozstrzygną badania DNA.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj