Starożytna świątynia hetycka okazała się modelem wszechświata

Kategorie: 

Źródło: Public Domain

Archeolodzy ponownie zbadali starożytne sanktuarium hetyckie Yazilikaya, zbudowane 3200 lat temu, na terenie współczesnej Turcji. Wiele wskazuje na to, iż uwieczniono na nim gigantyczną mapę wszechświata i jeden z najwcześniejszych kalendarzy w historii ludzkości. Odkrycia podsumowano w artykule opublikowanym w Journal of Skyscape Archeology.

 

Według archeologów, to starożytne sanktuarium, może być zarówno gigantyczną mapą kosmosu, jak i kalendarzem. Yazilikaya to jeden z najważniejszych zabytków Imperium Hetyckiego. W okolicach 1230 roku p.n.e roku, przy wykorzystaniu naturalnych formacji skalnych, jego przedstawiciele stworzyli dwie olbrzymie sale, natomiast na ich ścianach, wyrzeźbiono płaskorzeźby bóstw. Szwajcarscy uczeni Eberhard Sanger i Rita Gochi uważają, że jedna z nich, była wykorzystywana do ceremonii noworocznych, a druga służyła za mauzoleum króla hetyckiego.

Archeolodzy sugerują również, że niektóre wizerunki bogów służyły Hetytom za kalendarz. Możliwe, że świątynia Yazilikaya odzwierciedla idee starożytnych Hetytów dotyczące stworzenia wszechświata i mapy kosmosu. Hetyci byli przekonani, że cały świat powstał z chaosu i został podzielony na trzy poziomy: podziemny, ziemski i niebiański. W dużym stopniu odpowiada to wizji świata znanej nam z Księgi Rodzaju. 

Badania wykazały, że jedna z grup bóstw w Yazilikai przedstawia gwiazdy, które nigdy nie znikają za horyzontem, podczas gdy pozostałe obrazy, są najprawdopodobniej związane z ziemią i podziemnym światem. Ważnym aspektem kosmologii hetyckiej było okresowe odnawianie się życia. Kalendarz stworzony przez starożytnych odzwierciedla ich cykliczne spojrzenie na naturę, na przykład zmianę dnia i pór roku.

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj