W Sandomierzu odkryto grób drużynnika Bolesława Chrobrego.

Kategorie: 

public domain

Duży grobowiec, w postaci drewnianej konstrukcji, został odkryty przez archeologów podczas wykopalisk w pobliżu Bramy Opatowskiej w Sandomierzu. Jest to pierwsze tego typu znalezisko w rejonie Sandomierza.

 

"W pobliżu grobu znaleźliśmy fragmenty potłuczonej ceramiki i śladów palenia ognia co wskazuje prawdopodobnie na pozostałości obrzędów pogrzebowych"  uważa dr Marek Florek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Sandomierzu.

 

Ściany odkrytej komory grobowej miały strukturę palisady i zbudowane były ze ściśle przylegających drewnianych bali. W grobowcu odkryto szczątki człowieka. Przy głowie zmarłego archeolodzy odkryli gliniane naczynie, a na wysokości szyi znajdowała się ozdoba, pierścień ze srebra. Były też inne przedmioty, gliniany przęślik, klamra z brązu, zestaw do krzesania ognia, a także nóż w pochwie.

 

Archeolodzy zidentyfikowali pochówek jako "grobowiec komorowy". Pochówki tego typu znane są przede wszystkim z wczesnośredniowiecznej Skandynawii, Rusi, obszaru północnych Niemiec. Pojedyncze groby tego typu znane są także z Europy Środkowej. Na ogół są one traktowane jako groby przedstawicieli lokalnych elit, przywódców plemiennych, wojowników, członków drużyn książęcych. W północnej Europie, są one często związane z Wikingami, w Rosji z Waregami, ale dyskusja na ten temat trwa nadal w świecie naukowym.

 

Dr Florek wyjaśnił, że w Polsce grobowce komorowe znane były tylko z kilku miejsc. Groby tego typu odnaleziono w miejscowości Kałdus koło Bydgoszczy, Bodzi koło Włocławka (na tojuzbylo.pl można oglądnąć wykład na temat cmentarzyska elit wczesnego państwa Piastów w Bodzi. Wykład, wygłoszony został w ramach Wszechnicy PAN)  na Pomorzu w miejscowości Ciepłe i kilku innych miejscowościach. W Małopolsce natomiast znany jest tylko jeden pochówek tego typu, odnaleziony w Krakowie - Zakrzówek.

 

"Na ziemiach polskich, w grobach komorowych chowano wojowników, członków drużyn pierwszych książąt piastowskich, przede wszystkim w czasach Bolesława Chrobrego, przynajmniej część z nich była obcego pochodzenia od Skandynawii po Ruś " powiedział dr Florek. Grób odkryte groby w Sandomierzu pasują do tego wzoru. Pochodzą z początku XI wieku, co naturalnie pokrywa się z czasami panowania  pierwszych Piastów.

                                                          Powyżej drużyna piastowska

"Należy również zauważyć, że ceramika odkryta w grobie i jego bezpośredniej okolicy, prawdopodobnie zawierała żywności i napoje, także inne obiekty, wyraźnie wskazują, że mamy do czynienia z pochówkiem osób, które albo praktykowały jeszcze starą wiarę przyrodzoną, lub zostały formalnie ochrzczone ale zachowały część starych wierzeń zachowanych w rytuałach pogrzebowych" powiedział dr Florek.

 

Według naukowca, jest prawdopodobne, że pochowany w grobie mężczyzna był przedstawicielem lokalnych elit rządzących, które przybyły do Sandomierza po jego przyłączeniu do państwa Piastów pod koniec X wieku. Dr Florek uważa, że ​​mężczyzna spoczywający w komorze grobowej był obcego pochodzenia,  nie z terytorium Polski, może nie był nawet Słowianinem. Aby to rozstrzygnąć planowane są  badania genetyczne  kości.

 

Pochówkowi komorowemu towarzyszyło kilka mniejszych grobów. Zmarłych ułożono w drewnianych trumnach, groby te pochodzą z tego samego okresu co grób komorowy. W jednym z nich, archeolodzy odkryli przedmioty uważane za przedmioty obcego pochodzenia. Pośród odnalezionych artefaktów znajdowała się zapinka wykonana z brązu, która była używana do mocowania i podtrzymywania odzieży. Zapięcia tego typu są zwykle uważane za pochodzenia bałtyckiego i były szczególnie popularne w Rusi między X. i XI wiekiem.

 

Znaleziska są ważne dla archeologów, gdyż do tej pory nie byli w stanie dokładnie określić położenia najstarszego cmentarza w Sandomierzu. Cmentarzysko funkcjonowała w XI i XII wieku w północnej części obecnego wzgórza miejskiego, i było znane naukowcom tylko0 z przypadkowych pojedynczych odkryć.

 

"Odkryte groby są z pewnością najstarszymi pochówkami z wczesnego średniowiecza, które zostały odkryte do tej pory w Sandomierzu. Znaleziska te rzucają nowe światło na początki Sandomierza i są jednymi z najważniejszych odkryć w ostatnich latach." stwierdził Dr. Florek.

 

Wykopaliska kierowane były przez Monikę Bajka z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Prace trwały od 2013 roku do sierpnia tego roku. Uczestniczył w nich zespół archeologów w składzie: Patrycja Borkowska, Katarzyna i Michał Grabowski oraz studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ocena: 

2
Średnio: 2 (1 vote)

Skomentuj