Nowe badanie genetyczne ukazuje wielką wymianę europejskiej populacji w czasach prehistorycznych

Kategorie: 

public domain

Analiza DNA pozyskanego z prehistorycznych szczątków ludzkich, ukazuje dramatyczną wymianę populacji europejskiej od 45.000 do 7000 lat temu.

 

Nowe badania genetyczne przeprowadzone przez Davida Reicha z Howard Hughes Medical Institute  będącego częścią Harvard Medical School opublikowane w magazynie "Nature" ujawniają dwie duże zmiany w prehistorycznej populacji ludzkiej Europy, które łączone są z  końcem ostatniej epoki lodowcowej, zakończonej około 12.000 lat temu a będącej w zenicie swej intensywności pomiędzy 25.000 a 19.000 lat temu.

 

Kiedy lód pokrywający Europę zaczął się wycofywać, Europa została ponownie zasiedlona przez prehistorycznych ludzi  z południowo zachodniej części naszego kontynentu. Następnie około 14.000 lat temu druga fala ludzi z terenów dzisiejszej Turcji, Grecji wyparła dotychczasowych mieszkańców Europy.

 

Dzięki archeologii wiemy, że homo sapiens wkroczyli do Europy około 45.000 lat temu i spowodowali zagładę Neandertalczyków, na co wskazuje zniknięcie narzędzi neandertalskich ze stanowisk archeologicznych z tego okresu, wyjaśnia Reich.

 

Przed omawianymi badaniami,  naukowcy dysponowali tylko czteroma próbkami materiału DNA  pochodzącymi od prehistorycznych Europejczyków ( sprzed 45.000 do 7000 lat temu) co praktycznie uniemożliwiało zrozumienie jak ludzka populacja Europy migrowała i ewoluowała w tym okresie.

 

" Próbując pokazać ten rozległy fragment europejskiej historii na podstawie czterech próbek jest jak podsumowanie filmu na podstawie czterech zdjęć. Teraz gdy przebadaliśmy 51 próbek wiele się zmieniło. Teraz możemy śledzić strukturę chronologiczną, otrzymaliśmy wyrazny obraz dynamicznych zmian tamtego okresu." powiedział Reich

 

" Zaobserwowaliśmy historię populacji nie mniej skomplikowaną niż ta którą znamy z ostatnich 7000 lat. Obserwujemy kilkakrotne epizody wymiany populacji i migracje na szeroką  skalę w czasach w, których klimat zmieniał się dramatycznie"

 

Dane genetyczne pokazują, że 37.000 lat temu wszyscy Europejczycy pochodzili z jednej "założycielskiej" grupy i ta grupa trwała przez całą epokę lodowcową, powiedział Reich. Pierwotna grupa posiada rozległe gałęzie w różnych częściach Europy.

 

Jedna z nich jest reprezentowana przez próbkę z terenu dzisiejszej Belgii. Ta gałąz wydaje się być wyparta z większości Europy około 33.000 lat temu. Jednak 19.000 lat temu populacja spokrewniona z grupą "belgijską" rozrosła się na nowo w całej Europie, wyjaśnia Reich. Bazując na najstarszej próbce w, której wykryto spokrewnienie można przyjąć, że populacja ta rozprzestrzeniła się z południowego zachodu po momencie przesilenia epoki lodowcowej.

 

Drugie zdarzenie, które wykryli naukowcy miał miejsce 14.000 lat temu.

 

"Obserwujemy nową grupę ludności przybywająca do Europy, i tym razem jest to ludność ze wschodu a nie z zachodu" powiedział Reich

 

"Widzimy bardzo różne geny rozprzestrzeniające się po Europie i zastępując ludzi z południowego zachodu, którzy byli tu wcześniej. Ci ludzie przetrwali tysiące lat aż do czasów w których zaczyna się era osiadłego  rolnictwa"

 

Badacze wykryli także ślady krzyżowania się z Neandertalczykami, około 45.000 lat temu kiedy to człowiek współczesny zasiedlał Europę. Prehistoryczna populacja ludzka zawierała do 6% neandertalskiego DNA, lecz dziś większość ludzi posiada około 2% neandertalskiego DNA.

 

" Neandertalskie DNA jest jakby "toksyczne" dla  homo sapiens" wyjaśnia Reich, i nasze badania dostarczają  dowodów na to, że  naturalna selekcja usuwa neandertalskie dodatki z naszej puli genetycznej.

 

Ocena: 

5
Średnio: 5 (1 vote)

Skomentuj